İş Dünyası için Uygulamalı Davranış Bilimi

Online Eğitim Programı

Sezgilere nasıl hitap edilir? Davranış nasıl tetiklenir? Doğal akışların ve iyi hissettiren deneyimlerin sırrı nedir?

Küçücük dokunuşlar ile insanların karar ve davranışlarında çok büyük farklar yaratabilirsiniz.

6 haftalık bu program ile liderlik, müşteri deneyimi, pazarlama, ürün geliştirme, hizmet tasarımı, satış, arayüz tasarımı, strateji ve araştırma gibi birçok alanda doğrudan uygulayabileceğiniz pratik öğretiler kazanacak ve öğrendiklerinizi uygulama fırsatı bulacaksınız.

Kayıt Ol

Eğitmen

Prof.Dr. Kaan Varnalı davranış biliminin kurumsal uygulamaları konusunda uzmanlaşmış bir davranış bilimcidir.

Bio

LinkedIn

Google Scholar

Online Program 6 dersten oluşmaktadır.

Dersler

1. Hafta: Davranış Bilimi ile Tanışma

İnsanlar davranışlarının gerçek nedenlerini bilmezler. Kendilerine sorulduğunda tutarlı bir hikaye yazar; sonra da bu hikayeye körü körüne inanırlar. Davranış bilimi, insan davranışlarının altında yatan gerçek nedenleri sorgulamaya, keşfetmeye ve etkilemeye yardımcı olan derin bir bilimsel birikim sunmaktadır. Davranış bilimi, insan davranışının karmaşık yapısına yalın bir bakış atabilmeniz için gerekli olan araçları barındırır. Bu derste davranış bilimi perspektifinin konvansiyonel bakış açılarından farkı anlatılacak ve iş ortamında daha iyi kararlar verebilmek için nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır. 

2. Hafta: Dikkat, Algı ve Duygular

Nasıl oluyor da herbirimiz başka bir dünyada yaşıyoruz? Gerçeklerimiz farklı, tepkilerimiz farklı, olaylara yüklediğimiz anlamlar farklı. Nasıl oluyor da aynı yere bakıp farklı şeyleri görüyor ve duyuyoruz? Nasıl oluyor da aynı olayı her birimiz bambaşka şekilde hatırlayabiliyoruz? Bu ders bu sorulara odaklanacaktır. Dikkat, algı ve duygular arasındaki ilişki irdelenecek, bunların arzu edilen şekilde yönetimine dair ipuçları örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

3. Hafta: Bilinçdışı Dürtüler ve Tercih Mimarisi

Bilinçdışı reflekslerimiz, bir diğer deyişle alt beynimizin ezberinde olan kestirme davranış kuralları (heuristics), kompleks dış dünyamız ile günlük mücadelemizi kolaylaştıran ve hızlı kararlar vermemizi sağlayan otomatik bir mekanizmadır. Bu refleksler, karar ortamında yer alan bazı dürtüler ile uyarılır ve devreye girerler.

Bu derste evrimsel psikoloji ve sosyal psikoloji zemininde bilinçdışı refleksler incelenecek ve tercih mimarisi bağlamında nasıl kullanıldıkları tartışılacaktır. Bu ders, özellikle deneyim tasarımı ve satış ortamının organizasyonu için çok güçlü ve pratik ipuçları sunmaktadır.

4. Hafta: Öğrenme ve Davranış Değişikliği

Yeni bir bilgi ile karşılaştığımızda bazen kolayca öğreniyor, bazen direnç gösteriyor, bazen olumsuz duygusal tepkiler vererek o bilgiden uzaklaşmayı seçiyoruz. İnsanların öğrenme süreci karmaşık ve gizemlidir. İnsanların nasıl öğrendiklerini anlayabilmek, bazen müşterilerine bazen de çalışanlarına ve iş ortaklarına bir şeyler öğretmeyi amaçlayan profesyoneller için stratejik öneme sahiptir. Bu ders, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine ve nasıl etkilendiğine odaklanmaktadır. 

5. Hafta: Davranış Bilimi Işığında Deneyim Tasarımı

Deneyim tasarımı, deneyim ortamında bulunan uyaranların seçimi ve organize edilmesi ile gerçekleşir. Davranış bilimi prensipleri ışığında gerçekleştirilen müşteri deneyim tasarımı çalışmaları daha etkin satış kanalları, daha memnun ve daha az şikayet eden müşteriler ile sonuçlanır. Aynı şekilde, davranış bilimi prensipleri ışığında gerçekleştirilen çalışan deneyimi uygulamaları kurumlara daha verimli ve memnun çalışanlar kazandırır.

Bu derste, iyi hissettiren ve olumlu hatırlanan deneyimlerin nasıl tasarlanması gerektiğine dair püf noktaları tartışılacaktır.

6. Hafta: Davranış Bilimi Işığında Veri-Odaklı Düşünme

Bugün neredeyse tüm karar süreçlerinde analitik yaklaşımlar kullanıyoruz. Pazarda olan biteni ve kurum performansını sayısal metrikler üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Modeller ile düşünüyor, veriler ile konuşuyoruz. Buna rağmen, bazen verilere dayanarak aldığımız kararlar, arzu ettiğimiz iş sonuçlarını doğurmuyor. Kendimizi başladığımız noktada bulduğumuz çok oluyor. Veri kullanmamıza rağmen, araştırma firmaları ile çalışmamıza rağmen, neden böyle oluyor?

Bu derste analitik yaklaşımlar kullanırken içine sıklıkla düştüğümüz gizli tuzaklar tanıtılacak ve davranış bilimi perspektifinden tartışılacaktır. Bu dersin amacı, katılımcılara karar süreçlerinde analitik yaklaşımlar kullanırken olası hata ve yanılgı kaynaklarını sorgulayabilme ve bütünü görebilme becerisi kazandırmaktır. 

 • İnsan davranışlarına yön veren ilkel ve evrensel dürtüleri keşfedeceksiniz.

 • Daha kolay, daha anlaşılır ve daha etkin ürün, süreç ve arayüzler tasarlayacaksınız. 

 • İnsanları harekete geçirmenin püf noktalarını öğreneceksiniz.

 • branding / marka / pazarlama

  Bir fikrin kabul görme ve zihinde yer etme sürecini keşfederek ikna becerinizi artıracaksınız.

 • Net Promoter Score / Net tavsiye skoru

  Müşteri veya çalışanlarınızın memnuniyet seviyesini artırmak için yeni yollar keşfedeceksiniz.

 • Davranışsal model / behavioral modeling

  Arzu ettiğiniz sonuçları elde etmenize engel olan davranışsal bariyerleri tespit edeceksiniz.

 • Gökhan Kara

  6 haftalık eğitim sürecinde insanların davranışlarını nelerin ve nasıl etkilediğini çok değerli bir grupla tartıştık. Hem hocamızdan hem birbirimizden öğrendik. Uzun zamandır bu kadar yoğun ve dikkat gerektiren bir eğitime katılmamıştım :) İnsan davranışlarını analiz edip daha fazlasını öğrenmek isteyen herkese tavsiye ederim.

  LinkedIn

 • Esin Cıranoğlu

  Hem müşteri deneyimini iyileştirme yolculuğumda davranışları anlama, hem de sosyal hayatıma sunacağı katkıları düşünerek dahil olduğum 6 haftalık çok keyifli bir eğitim programı oldu.

  Katılımcılara göre özelleştirilmiş içerik ve örnekleri bizle paylaşan Prof.Dr. Kaan Varnalı'ya çok teşekkürler!

  LinkedIn

 • Raşit Arslan

  6 hafta süren fakat bitmesin istediğim, hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta kullanabileceğim çok değerli bilgiler edindiğim bir eğitim programı oldu.


  Özveri ile hazırlanmış detaylı içerik ve şahane anlatımı için Prof.Dr. Kaan Varnalı'ya ayrıca teşekkürler.

  LinkedIn

 • Şemsa Abbasoğlu

  Davranış Bilimi kapsamındaki teorik bilginin güncel iş dünyası yönetimi ile entegre edildiği, ilk dersten itibaren etkisini hissettiğim bir program oldu. Hem davranış biliminin yaptığımız işleri nasıl değiştirebileceğini hem de bu değişiklikleri hangi metriklerle görünür ve yönetilir kılabileceğimizi öğrendim.

  Özenle hazırlanan bu eğitim için Kaan Bey'e çok teşekkür ederim.

  LinkedIn

 • Deniz Deniz

  What is next? sorusunun cevabı bu eğitimde yatıyor.
  Malum şu an eğitimi bol bir dünyada yaşıyoruz, insan neyi seçeceğini bilemiyor.
  Fakat bu eğitim kesinlikle fark yaratan, vizyon katan, geleceğe ışık tutan bir yapıya sahip.
  Büyülenmek, pazarlama dünyasında yeni kapılar aralamak istiyorsanız kesinlikle önerilir.

  LinkedIn

 • Harun Baylan

  Servis ve deneyim tasarımı yapan biri olarak farklı ve ihtiyaca yönelik çözümler sunmak için insanı ve doğasını anlamakta derinleşmek gerektiğinin farkındayım.

  Bu derinleşme yolculuğuma teorilerin uygulamalarla somutlaştırıldığı eğitimi ile destek olan Kaan Varnalı’ya teşekkür ederim.

  LinkedIn

1 of 6

Kurumsal tanıtım broşürü

Detaylı bilgi içeren kurumsal tanıtım broşürünü buradan indirebilirsiniz.